Privacy Statement

Inleiding

Mazda Motor Nederland (Mazda) is ervan overtuigd dat de privacy van haar klanten, alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Mazda-website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

 

Wie zijn wij?

Mazda Motor Logistics Europe N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, tevens handelend onder de naam Mazda Motor Nederland, statutair gevestigd te Willebroek, België, en kantoorhoudende aan de Kouwe Hoek 8 te (2741 PX) Waddinxveen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0406.024.281, alsmede geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34292696, is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Mazda?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van auto’s en diensten of wanneer je anderszins contact hebt met Mazda, legt Mazda gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het kenteken van jouw auto. In overeenstemming met de WBP heeft Mazda haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet.

 

Hoe en wanneer verwerkt Mazda jouw persoonsgegevens bij deelname op Mazdafestival.nl?

Mazda heeft verschillende doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

– Wanneer je jouw gegevens achterlaat op onze website(s) en apps (Meedoen aan de winactie, nieuwsbrief inschrijvingen, MyMazda etc.);

– Mazda zal rekening houden met de afgegeven toestemmingen en interesse.;

– Bij aanvraag voor een autoverzekering worden jouw gegevens door ons ontvangen en gedeeld met de uitvoerende partij voor de Mazda autoverzekering;

– Wij verwerken jouw gegevens voor interne analyse voor ontwikkeling van producten en diensten, interne procesverbeteringen en marktonderzoek.

 

Op welke wijze en wanneer worden persoonsgegeven aan derden verstrekt?

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen jouw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten. Daarnaast kunnen wij, om jou zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren, de door jou aangeleverde persoonsgegevens verstrekken aan een Mazda-dealer bij jou in de buurt. Hierdoor is het mogelijk dat een Mazda-dealer jou informeert over producten en diensten. Indien je dat niet op prijs stelt, kun je dat aangeven aan de betreffende dealer.

 

Hoe gebruiken we je e-mailadres?

Door het aanmelden voor de winactie op www.mazdafestival.nl geef je toestemming om op de hoogte gebracht te worden van nieuws over de winactie. Je kunt die toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Mazda heeft haar eigen nieuwsbrieven. Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Daarnaast gebruiken wij het e-mailadres voor het toesturen van informatie over (nieuwe) auto’s en diensten van Mazda , indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com.

 

Hoe zijn persoonsgegevens beschermd?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wat zijn je rechten?

Indien je je wilt afmelden van alle informatie dan kan dit via de afmeldlink die je ontvangt in e-mail of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. Je beschikt over het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wij zullen op dit verzoek binnen vier weken reageren. Je kunt ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In geval van aanvullingen of verbeteringen dien je aan te geven welke aanvullingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. Dit is ook van toepassing indien je (verdere) toezending van informatie over producten of diensten door ons of één van de Mazda-dealers niet op prijs stelt.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om je bezoek eenvoudiger en relevanter te maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je niet twee keer dezelfde gegevens hoeft in te voeren of zodat je alleen advertenties te zien krijgt voor modellen waar je daadwerkelijk interesse in hebt. Daarnaast helpen cookies ons om onze website(s) te verbeteren door informatie over de wijze waarop de website(s) worden gebruikt. In het Cookie statement lees je alles over het gebruik van cookies door Mazda.

 

Websites van Mazda en andere websites

Op de website van Mazda en www.mazdafestival.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Mazda kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

April 2018